1
Warsztat Terapii Zajęciowej
we Wrześni
edytuj
25 lat WTZ we Wrześni
edytuj
Szukaj własnej drogi
Zdaj so­bie sprawę z te­go,
do cze­go jes­teś zdol­ny
Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.

Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni istnieje od grudnia 1997 roku. Nasza placówka zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym.
edytuj
Slide
0
podopiecznych
0
aktywności
0
godzin dziennie
0
uśmiechów wychowanków
Kontakt
ul. Sikorskiego 36, Września
61 640 13 00
sekretariat@wtz.wrzesnia.pl
pon.-pt.: od 7:00 do 15:00
edytuj
Pomoc tłumacza – kliknij na obrazek